-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳۱, دوشنبه

کودتای سه نفری به رهبری خیلزاد/ احتمال خریداری برخی اعضای هیأت مذاکرات در دوحه

گزارشنامه افغانستان متکی به منابع نزدیک درکابل دریافته است که سه مخالف سرسخت سیاسی و عقده مند علیه اشرف غنی ( مثلث کرزی، عبدالله و حنیف اتمر) تحت سرپرستی دکترزلمی خلیلزاد روی یک طرح مخفی کار می کنند تا کارغنی را یکسره کنند. 

طرح به گونه ای آماده می شود که همزمان با ایجاد یک چتر صلح دردوحه، اشرف غنی را با اهانت و سر زوری از ارگ بیرون بیاندازند.

سناریوی بعدی، جمع وجور کردن رهبران سنتی آموخته خور است که حدود 15سال از خوان کرزی ارتزاق کرده اند. گزارش بیان می دارد که حنیف اتمر موظف است با استفاده از وزارت خارجه، جامعه جهانی و منطقه را از اضرار دولت اشرف غنی مطلع ساخته و اسقاط آن را به نفع صلح توجیه کند.

دکترعبدالله وظیفه دارد تا ازطریق شورای عالی مصالحه، همه کانال های تماس با افغانستان را قانع بسازد که شرط رفتن به سوی یک صلح سراسری، عزل و برکناری این دیوانه عصبی ( اشرف غنی) است. هیچ مشرقومی و رهبرجهادی از وی حمایت نمی کنند. جزء بعدی مأموریت عبدالله این است که به وسیلۀ وزیرانی که در دولت معرفی کرده، قبر غنی را حفر کند.

کاری که به عهده حامد کرزی گذاشته شده این است که رهبران سیاسی و جهادی را برای تحولی پیشرو ( مطابق سناریو) آماده بسازد. از همین حالا، فهرست تماس ها با استاد سیاف، حکمتیار، صلاح الدین ربانی، عطامحمد نور، حامد آغا از دودمان مجددی، مارشال دوستم، حاجی محقق، استاد خلیلی و بسیاری از شخصیت های قومی و جهادی فراهم شده است. 

دکترخلیلزاد، تأمین کنندۀ مخارج نجومی پول برای این پروژه است. پول ها به وسیلۀ حنیف اتمر سرسلسله روابط خارجی، به اعضای باشگاه ضد غنی تحویل داده می شود. نکتۀ مهمی که گزارش شده، این است که تلاش جریان دارد تا اعضای هیأت مذاکره کننده دوحه به خصوص معصوم استانکزی را نظر به وزن شان خریداری کنند تا اکثریت آراء برای فیصله های نهایی، از قبل تأمین شده باشد. 

درهمین حال، از امنیت ملی خبر می رسد که اجمل عابدی معاون اپراتیفی امنیت ملی به نفع ارگ به پویایی افتاده و یک تیم خاص، تمامی تماس های هیأت مذاکره کننده را زیر ذره بین گرفته و از کلیه تحرکات و ملاقات های شان گزارش تهیه می شود. 

ارگ ترس از آن دارد که ممکن است فروپاشی ناگهانی از کابل کلید بخورد. گزارش می گوید که هرگاه طالبان دربرابر گروه ضد غنی، اندکی از نرمش کار بگیرد، سقوط، حتی قبل از داغ شدن مذاکرات برای معامله اتفاق خواهد افتاد.