-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

دستبرد شبکه های خارجی برصفحه قاسانی و لطیف پدرامطبق اطلاع موثق  برگه های مربوط به بشیراحمد قاسانی و دکترعبدالطلیف پدرام از سوی ناظران بین المللی مسدود شده اند.

اطلاع رسانی قاسانی و نقد و نظرات تند لطیف پدرام، ظاهراً بر روند مذاکرات جاری در دوحه اثر «منفی» برجا می گذاشت. 

هر دو صفحه از سوی هکرهای وابسته به شبکه های خارجی درکابل که روند کار شبکه های اجتماعی را رصد می کنند؛ مسدو شده اند. 

اکنون صفحه قاسانی و لطیف پدرام از دسترس متقاضیان خارج است و اطلاع دقیقی وجود دارد که این کار از سوی ارگان امنیت ملی صورت نگرفته است. درگزارش آمده است که ارگان امنیت ملی از چند ماه به این سو تلاش های ناکامی انجام داد تا صفحه «گزارشنامه افغانستان» را از شبکه مجازی خارج سازد؛ اما نتیجه ای به دست نیاورد. اما آن ها توانسته اند که رابطه بین وبلاگ گزارشنامه با شبکه فیس بوک را قطع کنند.

 مدت ها پیش صفحۀ هارون امیرزاده در لندن را نیز صدمه زدند که تا کنون از فعالیت بازمانده است.