-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۸, سه‌شنبه

سخنان آمرانۀ شاه محمود قریشی درمحضر دکترعبدالله

 حضور شاه محمود قریشی و دکترعبدالله در انستیتیوت مطالعات استراتیژیک در اسلام آباد.

سخنان شاه محمود قریشی، متکبرانه، شیادانه، هشدارآمیز و سرشار از پتکه امرونهی بود. شیره و شربت گپ هایش این بود: 

غنی و امرالله را رخصت کنید و برنامۀ صلحی را که ما برای تان ترتیب داده ایم؛ وبه نفع تان است؛ دنبال کنید؛ از آن استفاده ببرید که اگر این فرصت را از دست دادید، شتر کابوس ویرانی و دهشت درعقب خانه های تان زانو خواهد زد.

سپس یک دخترسرلُچ وزیبا که برنامه را پیش می برد، از دکترعبدالله طلبید که گپ های را بگوید. به خود شان، همه مواهب تمدنی فراهم است؛ اما اگرمجلسی درکابل برپا شود و احتمالاً ریشداران امارتی حضور یابند، بی تردید چادر زن «نطاقه» ( برفرض اگرزن را اجازه بدهند) سه گز  خواهد بود!

صادقانه می توانم نوشت که از سخنان دکترعبدالله چیزی به درد بخور استخراج نتوانستم.