-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲, چهارشنبه

دروغ شاخدار خلیلزاد درمحضر کنگره امریکا

خلیلزاد گفت که اکنون وظیفه مهم نیروهای امریکایی در افغانستان، حفاظت از خود شان است. لشکرهای امریکا در پنج پایگاه با کدام کشور در جنگ اند و کدام کشور درین 19 سال طرف شان انداخت کرده است؟

تروریزم دولتی پاکستان همراه با مفرزه های افغانی الاصل آن تک و توک با نظامیان امریکایی می جنگیدند. اکنون خطر رفع شده و پیمان اتحاد امریکا با تروریزم رسماً امضاء شده است. اکنون قوای امریکایی با مردم افغانستان در رویارویی قرار دارند.

خلیلزاد درعین حال گفت که امریکا اجازه نمی دهد که افغانستان به دهه نود برگردد.  وضعیت افغانستان اکنون بدتر از دهه نود است. همزمان در 25 ولایت جنگ دوام دارد. وضعیت کابل، کشت وخون، اختطاف و دهشت به خاطر حتی یک موبایل، هیچ چیزی از دهه نود کم ندارد. به صف رهبران طالب دردوحه نگاه کنید؛ زنده گی درمغز آنان به اندازه یک قطعی گوگرد کوچک و منقبض شده است. مردم، با چه چیز آن چهره های سربی و کبود و لنگوته های سیاه، قلب های سرشار از تنفر و غیظ، می توانند از درِ سازش پیش آیند؟