-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

فارین پالیسی و گذاشتن کلاه کلان برسر طالبان

 به گزارش فارین پالیسی، یعقوب شاه مدیربخش استخراج معادن دروزارت (سایه) تشکیلات طالبان گفته است که استخراج معادن از عوامل اصلی رشد وتوسعه افغانستان است و این گروه درحال حاضر سالانه حدود 400 میلیون دلار از طریق استخراج معادن درآمد دارد.

 آمار ارائه شده از سوی طالبان، توسط محققان مستقل نیز تایید شده است. به این ترتیب، درآمد دولت افغانستان از معادن کوچک شده است. روزنامه امریکا خواب های خود در بارۀ آیندۀ درخشان برای طالبان را این گونه توجیه کرده است:

دو مقام ارشد طالبان ، از جمله یکی از اعضای تیم مذاکره کننده شورشیان، گفته اند که در سال های اخیر، طالبان تلاش کرده اند تا درآمد خود را از استخراج مواد معدنی تحت کنترل خود افزایش بدهند. 

بر اساس گزارش جدید برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) ، این گروه مجوزهای استخراج ، ترتیب کار و کنترل حمل و نقل از معادن و دسترسی به جاده ها را صادر می کند.

این دو مقام با اشاره به تغییراتی که این گروه برای افزایش تولید و "دستیابی به حداکثر سود" در بخش ایجاد کرده اند؛ گفته اند آن ها انتظار دارند روزی برسد که دیگر تحریم های ایالات متحده یا بین المللی در مورد فعالیت های اقتصادی طالبان وجود نداشته باشد.

فرمانده طالبان که ظاهراً از ذکرنامش پرهیز کرده به خبرنویس فارین پالیسی گفته است که: اکنون ما امیدواریم که مذاکرات صلح ثمر بخشد و پس از آن ما می توانیم از خود در بازارهای بین المللی نمایندگی کنیم و به روش خود برای تأمین اشتغال و شکوفایی مردم افغانستان کار کنیم.