-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

آیا معاونیت اول یک دام است؟/ هشدار به آقای امرالله صالح

                   نوشته ی : اسماعیل فروغی        حمله برامرالله صالح که سبب مرگ ومجروح شدن دهها هموطن بیگناه ما شد: ـ پاداش خونینی است در بدل رهایی 5500 طالب جنایتکارکه آقای صالح از آن با بی پروایی تمام به عنوان قیمت یا پیش پرداخت صلح یاد نمودند ؛

ـ هشدارواضحی است درپاسخ به گپهای پرطمطراق و شاید صادقانه ی آقای صالح که در مصاحبه با تلویزیون طلوع و سخنرانی اخیرهفته ی شهید ، ضد طالب و ضد پاکستان بیان کردند ؛

ـ و اخطارآتشینی است از سوی جاسوسانِ پاکستان درارگ  که باید امرالله خان        " حد خودش را بشناسد . "

        اوبدون رعایت واحترام به نازکی رویِ طالب دوستانِ درون نظام ، بصراحت گفت که دشمنِ قسم خورده ی طالب و پاکستان است . و در رابطه به طالبان و پاکستان راه او با طریقه ی رییس جمهورغنی تفاوت داشته ، بیشتر از راه مسعود اطاعت می برد تا طریقه ی محمد اشرف غنی .

       این اظهارات تند و بی پرده ی آقای صالح - استخباراتی بود یا میهن پرستانه !؟  هرچه بود ، همانگونه که داکتر ملک ستیز ـ  تحلیلگر اندیشمند ما نوشتند ، یک دیپلوماسی خوب نبود و با کرکتر یک سیاستمدار حرفه ای همخوانی نداشت .

       پرواضح است که این حمله ، باردیگر یخ های آقای صالح را آب خواهد کرد و در مصاحبه های آینده با تلویزیون طلوع ، 180 درجه ی باقی مانده اش را هم دَورخواهد زد. چون ایشان فرمودند که آدم منجمد نیستند و هربار میتوانند تغیرنمایند . 

      این حمله ، دومین و آخرین هشداریست برای امرالله صالح تا مانع تطبیق نقشه ی راه نشود . ارچند اوهمواره لاف نوشیدن استخبارات برزبان می رانَد ، اما خیلی از سیل بین ها که عقل هشتاد سرپرست را دارند ، از قبل گفته بودند که معاونیت اول خودش یک دام است - دامی شبیه به دامِ تنگی که بوسیله ی آن مارشال قسیم فهیم به مرگ مرموز و  نامعلوم گرفتار آمد . دامی شبیه به دامی که با حمله ی مرگبار برکاروان مارشال عبدالرشید دوستم میخواستند سر به نیستش نمایند .

     حالا، هرگاه آقای صالح از نوشیدن بی رویه ی استخبارات ، سرگیچه نشده باشد ، نباید بیش ازین عقبه هایش را ویران کند تا اگر روزی رییس جمهورغنی مجبورش کند که بخاطر گًلِ روی طالبان و پاکستان ، کرسی معاونیت را رها نماید ؛ اندک جایی میان سیا ل و شریک داشته باشد .  فقط همین .