-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

طالبان از همین حالا درنقش دولت عمل می کند

گروه طالبان افغانستان به منظور دیده بانی پویایی های طالبان پاکستانی درخاک افغانستان طی اطلاعیه ای رسمی به زبان پشتو، تحت عنوان «طرزالعمل شعبه نظارت و بررسی مهاجران» یک مقررۀ ۲۷ ماده ای را اعلام کرده اند. 
این دستورکاری ظاهراْ بخشی از اجرای مفاد پیمان دوجانبه بین طالبان وامریکا است که شهروندان و دسته جات خارجی در قلمرو افغانستان ملزم می سازد که علیه هیچ کشوری نباید از خاک افغانستان دست به عمل بزنند. 
 درین لایحه، طالبان پاکستان موظف اند که هنگام ورود به خاک افغانستان جزئیات شناسنامه خود را ثبت وقانون صادره را را عایت نمایند.