-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

سروردانش دقیق ترین حرف تاریخ را زده است.


از عوام الناس که بر سرور دانش می تازند، جز این چشم داشتی نیست. وقتی استادان دانشگاه، گل آقا شیرزوی و آرین یون، طالب نکتایی پوش ( نبیل مسکینیار) و دیگران دهان به واکنش وا می کنند؛ لازم است اول همان یک پره گراف سخنان سروردانش را دقیق بخوانند.

دانش می گوید: نظام طالبانی با سلطنت دوران تاريك و سياه سدوزایی ها و محمدزایی ها که به نام امارت و یا سلطنت از 1747 (1126ش) تا 1978 (1357ش) به مدت بیش از 230 سال بر افغانستان ظالمانه حکومت کردند، از نگاه روح و محتوا هیچ تفاوتی ندارد.

این سنوات نویسی ظاهراً اشتباه است. دانش درلحظات استعجالی سفر «سیاسی» به بامیان، سرسری یادداشتی برداشته است.

از اعلام پادشاهی احمد شاه ابدالی در شیرسرخ قندهار، 273 سال می گذرد؛ نه «بیش از 230 سال». تاریخ مرگ پادشاهی احمدشاه درانی 16 اکتوبر 1772 میلادی به ثبت رسیده است یعنی، 25 سال حکومت کرد.  تیمورشاه درانی از 1772 الی 1793 به مدت 21 سال سلطنت کرد. مجموع سالیان حاکمیت احمد شاه و تیمورشاه، 51 سال است. اگر این 51 سال را از ارقامی دانش جدا فرش کنیم، می ماند 179 سال، نه 230 سال.

از قرار معلوم دوره ای را که سروردانش، شروع «نظام طالبانی» درعصر سدوزایی و محمد زایی تا سال 1978 ( کودتای ثور) مشخص کرده، مرادش بعد از ختم پادشاهی تیمورشاه بوده باشد. احتمالاً شلوغ تاریخی ننگین، از شروع دورۀ زمان شاه بوده و تا زمان رسیدن دورۀ شاه امان الله، واقعاً نظام طالبانی «فراقانونی»، «نا محدود و مطلقه» شکننده و نبرد برسرقدرت موروثی بین احفاد سدوزایی و دودمان بارکزای آغاز می شود.

دورۀ نادرشاه و هاشم خان را دربرابرمردم و روشنفکران افغانستان نمی توان طالبانی گفت، این دورۀ دورۀ داعشی است. بعد از جنگ جهانی دوم است که شاه محمود خان و داوود خان روی صحنه آمده و طناب تقید داعشی اندکی شُل می شود.

 من درین بررسی کوتاه سروردانش هیچ اهانتی به «افتخارات» سلاله های پشتون نمی بینم. درقرن نوزده، هیچ افتخاری درتاریخ افغانستان به چشم نمی خورد؛ قهرشده باید نشان بدهند که افتخارات چه بوده اند؟

غالمغال فایده ندارد؛ با سعه صدر برخورد داشته باشید.