-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

یک پایش به اسلام آباد، یک پایش دوحه، پای سومش به کابل، اما پای چهارمش هرگز به تهران و مسکو نخواهد رسید


خلیلزاد به درگاه جنرال قمربجوا رفته است که تا درغیاب مردم افغانستان، برای شان سرنوشت تعیین کند. دقیقاً همان کاری که درکنفرانس ژنیو درزمان نجیب انجام دادند. سپس، زیر قول زدند؛ پا عقب کشیده و به وسیلۀ پاکستان، راه را به نبرد های بین التنظیمی هموار کردند. اوباردیگر ازنقش پاکستان درتسهیل مذاکرات بین الافغانی قدردانی کرد.