-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

آنانی که از نام مسعود خام کاری می کنند

دکتر عبدالعلی محمدی
قشری نگری و سطحی انگاری، ویژگی برجسته اهل سیاست در افغانستان است و از همین رو، سخن و سرود شان از هیچ مایه و بنیه فکری، برخوردار نیست؛ فیر بی خریطه ذاتی شان است.
حقیر بر آن است که نظام کنونی در حال احتضار موسوم به جمهوری اسلامی افغانستان نیز در سایه همین نگرش قشری، بالکل فاقد مبنای تئوریک به ویژه در بعد دینی است؛ این موضوع را به تفصیل در کتاب حقوق اساسی افغانستان بیان کرده ام.
باری، مدتی پیش یک عزیزی که خود را استاد دانشگاه و از همکاران یکی از سران سرشناس جمعیت اسلامی معرفی کرد، برایم پیام داد که قرار است در سالگرد شهادت شهید احمدشاه مسعود، همایش-علمی با عنوان ... در فلان دانشگاه برگزار شود و از من خواست که یک مقاله در این باب بنویسم.
شنیدن این سخن برایم خیلی خوشایند و خوشگوار بود که برخی از اهل سیاست مایلند به بهانه چنین مناسبتی، زمینه واکاوی مسایل کشور را از نگاه علمی فراهم ‌کنند.
با خوشی اما با تذکر دو نکته، اعلام آمادگی کردم:
۱. از ایشان خواستم که برای نگارش یک مقاله #علمی در این موضوع به اسناد و سخنان شهید مسعود نیاز دارم؛ متن علمی با فیر هوایی، تولید نمی‌گردد. آیا می‌توانند مواد اولیه را برایم تهیه نمایند؟
۲. نظر به اینکه برای نوشتن مقاله علمی، وقت می‌گذارم، آیا به گونه رسمی قرارداد می‌شود؟
نمبر تماس مرا گرفت و گفت خبر خواهد داد؛ فردا ۱۸ سنبله و زمان موعود است اما خبری از آن دوست و همایش علمی نیست.
متاسفانه در افغانستان، در مراسم و مناسبتهای دینی، ملی و سیاسی فقط به یکسری سخنان تکراری، تمجیدی و توصیفی یا نمایشهای ظاهری و در مواردی، مسخره و مضحک، اکتفا می‌شود و هیچگاه از این فرصت ها برای تبیین علمی مسائل، استفاده نمی‌گردد؛ صدمین و صدویکمین سالگرد استقلال کشور، نمونه بارز آن است.
دلیل عمده این وضعیت، روزمرگی و سیاست زدگی مدعیان پیشوایی و صاحبان پادشاهی است. به همین جهت، با آنکه پول هنگفتی را برای چکچک به سخن هوایی یا چاپ عکس شان بر باد می‌دهند اما حاضر نیستند برای تهیه یک متن یا برنامه علمی، اندکی هزینه کنند و بخاطر اینکه در حلقه مداحان بیسواد هستند از همه انتظار دارند به خاطرخوشی شان رایگان قلم و قدم بزنند!
یاد مسعود؛ مرد تکرارناپذیر این دیار، گرامی باد!