-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۸, سه‌شنبه

اشتباه مرگ بار دکترغنی


دکترغنی در محضر روزنامه نگاران گفت که هیچکس قادر به تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان نیست.

براساس بیانیه منتشر شده از سوی ارگ، غنی تصریح کرد: هیچ قدرتی قادر به تغییر ماهیت نظام و فصل‌های اول و دوم قانون اساسی را ندارد.

وی مثل همیشه هوایی فیر کرد و گفت: «آغوش جمهوریت بسیار بزرگ است.»

جمهوریتی که غنی از آن سخن می گوید، نه جمهوری است، نه آغوشش باز است. این دریچه در سیاست بین المللی بسته شده است.