-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

 

هم اکنون  چندین سر بریده شده نظامیان کشور که توسط تروریست های طالبی و داعشی از تن های شان جدا شده، در قریه حاجی پیک ولسوالی شکردره پیدا شده.


این افراد در چند ماه اخیر توسط تروریست ها سربریده شده اند.


داعشی ها و طالبان در یک سال اخیر  در شمالی فعالیت بیشتر دارند و گفته میشود که افراد بومی منطقه نیز با این دو گروه تروریستی همکاری دارند.

در حال حاضر  مدارس غیر  رسمی بی شمار در شمالی فعالیت دارند که اکثرشان  نوجوانان و جوانان را به اندیشه های افراطگرایانه تربیت مینمآیند.