-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

شمیم کتوازی: این دو از امریکا آمده، یک قلم سه صد هزار دالررشوه گرفتند

 


صمیم عارف و عطا نصیب از نام فضلی چور انداخته اند.

با نزدیک شدن آغاز مذاکرات وخبرهای کنار رفتن اشرف غنی وروی کار آمدن حکومت موقت همه چیز برهم خورده است. 

ارگ به چندین دسته تقسیم شده و هرکس به نفع گروپ خود کار میکند. روایتی از پشت دیوار های بلند  ارگ از قول شمیم کتوازی رئیس ادارۀ امور

حکایه دارد که عطا نصیب رئیس واحد  تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری و صمیم عارف مشاور ارشد دکتر فضلی آستین برزده درپول جمع کردن حشر راه انداخته واز نام دکتر فضلی سوءاستفاده میکنند. 

در تازه ترین افشاگری های شمیم جان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محل در خانه نادر خان کتوازی عضو مجلس نماینده گان درمحضر چند نفر از مشران وفعالین مدنی  لویه پکتیا گفت که عطا نصیب رئیس واحد  تسهیل سرمایه‌گذاری اداره امور ریاست جمهوری و صمیم عارف مشاور اداره امور از فیصل امیری شاروال جلال آباد مبلغ ۳ صدهزار دالر به زور و تهدید از شهردار شهر باج گرفته اند.

آن ها شهردار را به انفکاک از وظیفه ومعرفی به سارنوالی تهدید کرده بودند. جالب این جاست که شهردار این پول را از کجا درآورده و به آن ها سپرده است؟

 کتوازی یاد آور شد که این دونفر درهوتل های مخصوص برای خود عشرتکده درست کرده و توسط آمرین حوزه های پولیس ( شاید بدون اطلاع قوماندانی امنیه) کابل دختر ها را به اتاق خود طلب می کنند و از اعماربلند منزل ها از طریق آمرین حوزه ها اخاذی می کنند. 

از هرسقف و بلند منزل دست کم پنجاه هزار دالر می گیرند و از طریق سرای شهزاده به دبی انتقال می دهند.

شمیم کتوازی به حضار گفت: اگراین دوتا طفل مفسد برکنار شوند کدام قیامت برپا میشود؟ 

کتوازی گفت من یقین دارم که دکتر محب ویا دکتر صاحب فضلی این قدر بی شخصیت نیستند که دراین خس دزدی هم دست داشته باشند اینها عملا زمام امور کشور را به دست دارند و نیازی به این چنین رسوایی ندارند.

کتوازی به مشران لویه پکتیا گفت که اشرف غنی هرچی باشد از لویه پکتیا است؛ هرچی اتفاق بد افتاد همه ای ما بدنام می شویم. نباید تاریخ سقوط تراژدیک دکتر نجیب شهید تکرار شود وبر پیشانی اقوام لویه پکتیا لکه ننگ تاریخی بمانند باید رئیس جمهور را شما بزرگان ومشران خبر کنید وبرایش بگویید که چند تا بچه های دزد کدام درد را دوا میکنند؟ موجودیت این ها به دولت چه سود دارد؟

 فایده  دولت چیست؟ 

قابل یاداوری است که صمیم عارف همان مشاوری است که چند روز پیش توئیت کرده بود که حامدکرزی سالانه از ارگ حدود چهارصد ملیون افغانی خرچ میگیرد ومصارف وخرچ خانه و سفریه از ارگ دریافت میکند که در رسانه ها غوغا برپا کرده بود. قبل از انتخابات ریاست جمهوری معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری بود. 

عطا نصیب همان کسی است که در دبی برای تولید ۳ هزار مگاوات برق با کمپنی اماراتی قرارداد را امضا کرده بود.