-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۳۰, یکشنبه

پیام مولانای مقاومت: منتظر چه روزی هستید؟


مولانا حبیب الله حسام از علمای سرشناس وقاطع در اردوگاه مقاومت علیه بلک واترامریکایی (طالبان) است. وی نامه ای نگاشته است خطاب به جوانان میهن. در آئینه نام مولانا حسام، سرنوشت محتوم رژیم خاین کابل را می توان به روشنی دید. در بخشی از خطابیۀ مولانا چنین آمده است:


آیا میدانید روزانه چند صد جوان کشته وچند صد طفل یتیم، چند صد زن بیوه ، چند صد مادر و پدر داغدیده می شوند ؟! میدانم کم وزیاد میدانید؛ زیرا که هر روز پاره ای از تن وپیکرتان را از دست می دهید وبه سوگ می نشنید.

- آری این اسلام خونین واین عدالت زخمی و این آزادی معلول واین کرامت مظلوم و این سرزمین اشغال شده واین مردم محروم واین جوانان مقهور واین ناله ای بلند بیوه زنان واین اشک توفندۀ یتیمان واین قلب های داغدار پدران و مادران از دست کیست ؟!.

- شما منتظر چه کسی وچه نسلی هستید که ملت تان را از زیر تیغ ستم ، بی امنی وبی باوری وفقر نجات دهد؟!

- چرا شماری از جوانان رو آوردند به کیسه بری، سرقت، زور گیری، رهگیری ، راهزنی وبقیه فعالیت های خلاف انسانی و شرعی امرار معاش نمایند به چه دلیل ؟!.

درحالی که بالای دوتریلیون دالر به مملکت تان آمد وهنوز بیمارتان در خارج تداویی می شود، برق تان وارداتی است وطفل تان زیر چادر وبیابان درس میخواند مگر نقش تقدیر واسلام را در این فضاحت دخیل میدانید ؟ ویا جانیان استعمار بر سرتان آورده است ؟!!.

آری شما در سرزمین مملو از ثروت قرار دارید، فقر، تنگ دستی، درماندگی، غربت و مظلومیت شما تصادفی نیست شما باید احساس مسوولیت نمایید که دستگاه های توطئه و حلقه های انحصار گر وارثین استعمار شما را از مسیر انسانی به مسیر بردگی وشرمساری وفقر واعمال بد کشانده است ، آیا این نا امنی واین جنگ تصادفی است ؟!

هرکسی که از طریق شجره خبیثه استعمار مدیریت می شود مطمیناً که سود وبقای شان در جنگ وخون ریزی وسفاکی است !

آیا این تصادفی است که یک شخص در ۵ پست وبست دولتی کار می کند وبرای بقیه افراد جامعه حق کار و ماموریت نیست چون حلقه فاسد از خود اعضا وارکان دارد و برای دیگران فرصت تعامل نمانده است، کرسی های دولتی به پول فروش می شود، ترویج فساد وفحاشی مدیریت می شود ، هویت ، تاریخ ومبارزه اسلامی تان توهین وتحقیر می شود! وشما منتظر چه روزی وچه نوع حاکمی وچه نوع نظامی هستید؟