-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

پاسخ کوتاه وحید «عمر» به یک بی دینِ انتحاری


به سید اکبرآغا
در قرآن کریم چندبار عیسی علیه السلام بنام مادر اش مریم یاد شده است. هویت یک پیامبر بزرگ نام مادرش است.
اسماعیل علیه السلام با مادرش بی بی هاجر در دشت رها شد و آب زمزم به خاطر او مقدس است.
محمد صل الله علیه وسلم بنام مادر اصلی اش بی بی آمنه  و مادر رضاعی اش بی بی حلیمه یاد میشود.
در کتاب‌های مقدس خداوند جل جلاله تذکره پیامبران بنام مادران شان شده است و این ثابت است که نام مادر بی ناموسی نیست.
بی ناموسی این است که که کسی از نام مادرش بشرمد.
بی ناموسی این است که یک مادر در محضر هزاران نفر با کلاشینکوف تیرباران شود.
بی ناموسی این است که فرزند جوان یک مادر در حمله انتحاری کشته شود.
بی ناموسی این است که  در مقابل مادر عزت و عفت دختر گرفته شود.
این ملت براساس نصوص اسلامی مبنای ناموس را خوب میشناسند و بی ناموسی را هم مشاهده کرده اند.