-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۵, شنبه

گلبدین: باید افغانستان و پاکستان یک کشور شود

از برگۀ فقیرودان

 گلبدین حکمتیار طی یک کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ششم حوت 1366 (25 فبروری 1988) که توسط استخبارات نظامی پاکسان سازماندهی گریده بود در حضور ژورنالستان و عدۀ یی از دپلومات های خارجی بعد از تماس روی «حکومت مؤقت» تازه تشکیل شدۀ جهادی ؛ اظهار داشت:«حکومت اسلامی در افغانستان تمام قیودات ویزه و پاسپورت را برای پاکستانی ها رفع خواهد کرد. سرحدی بین افغانستان و پاکستان وجود نخواهد داشت. ما میخواهیم پاکستان و افغانستان را یک مملکت واحد بسازیم و اگر درین راه موانع موجود باشد میخواهیم کنفدراسیونی بین دو مملکت بوجود آید.»(داکتر نصری حق شناس، تحولات سیاسی جهاد افغانستان، جلد دوم، صفحه 92، با نقل از: برسی وقایع مربوط به افغانستان در ماه فبروری و مارچ 1988، صفحه 29)