-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۸, سه‌شنبه

صلح ساخته گی با پلنگ تیز دندان!

 پاییدن ترامپ در کاخ سفید پس از ژانویه و تاج پوشی مجدد طالبان، از شایعات است، گزارشنامهء افغانستان، چرا صدای قلبش را گوش نمی دهد؟ 

کمباور کابلی

صلح دوحه، ماه و اندی است مهمان، غم مخور

گرزهم پاشید در پایان آبان ، غم مخور

گر ترامپ از مسند کاخ سفید، آواره شد

برگ زردی کوچ کرد، در بر گریزان، غم مخور

با تروریستان نشستن ، چیست جزاتلاف وقت 

گر ندیدی طلعت غول بیابان ، غم مخور

«فقه اسلامی»برای مملکت داری،خطاست 

این متاع کس مخر، بفروش ارزان، غم مخور

ریش این بز ،لایق نان نیست،سزای آتش است

دارکن لنگوته هارا،بی هراسان، غم مخور

این ضیافت، دشمنان خلق را رسواکند

گر فتادی در میان شهر و شیطان، غم مخور

خوی گوسفندی ،رهاکن، تانگردد استوار

با پلنگ تیز دندان، باز پیمان، غم مخور