-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

گزارش ارسالی از وزارت خارجه

قرار است نسیم ستانکزی پسر معصوم ‌ستانکزی به بدون طی مراحل‌قانونی در سفارت افغانستان در لندن دیپلومات مقرر شود. وی از دو سال به این سو به عنوان کارمند محلی در این سفارت ایفای وظیفه میکند.
بر بنیاد قانون، کارمندان رسمی وزارت امور خارجه پس از سه سال کار در مرکز حق دارند تا در یکی از نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج مقرر شود؛ اما نسیم ستانکزی نه تنها کارمند رسمی وزارت نیست بلکه‌ حتی یک روز در مرکز هم کار نکرده است. به زودی ماموریت خانم دشتی به عنوان سکرتر دوم سفارت افغانستان در لندن پایان می یابد و تلاش ها جریان دارد که نسیم ستانکزی در این سمت گماشته شود.
بر بنیاد طررزالعمل سفارت معاش کارمندان محلی از یک الی ۱۸۰۰ پوند در یکماه تعیین شده اما نسیم ستانکزی ماهانه ۳۳۰۰ پوند برابر به معاش دیپلومات رسمی حقوق دریافت میکند.