-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

پاداش تسلیم شدن به طالب، مرگ است

تازه ترین اخطار به نشانی خاینان روی صحنه و عقب صحنه

 زلگی عبادی سخنگوی والی ارزگان درگفت وگو با شبکه الجزیره گفته است که گروه طالبان سه شنبه شب 28 تن از نیروهای پلیس را که سلاح های شان را بر زمین گذاشته و به طالبان تسلیم شده بودند؛ جا درجا تیرباران کرده اند. 

اکنون ثابت می شود که تسلیمی به طالبان، نتیجه اش مرگ است. این حادثه برای خاینان نفوذی درصف اردو و پلیس، دولت، پارلمان و نفرات به ظاهر مستقل، یک زنگ خطر است. 

تسلیمی به طالب، راه حل نیست. قاری یوسف یکی از سخنگویان تروریزم مدعی شد که آن ها تسلیم نشده بودند. این یک غلط اندازی است. هرگاه 28 تن به راستی بجنگند، سه برابر تعداد خود می توانند از طرف مقابل را قتل عام کنند.