-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۶, چهارشنبه

علی شـریـعتی همـکار سـاواک بـود‎


اشاره: من درکتاب « دردامگه حادثه» مجموعه گفت وگو با پرویزثابتی مدیرشعبه سوم داخلی ساواک نیز چنین اشاراتی مشروح را دیدم. پرویز ثابتی درآن کتاب می گوید که علی شریعتی تریاک مصرف می کرد و ما مجبور بودیم از بیرون زندان برایش مواد تهیه کنیم.

سید حمید روحانی، از تاریخ‌نگاران معاصر، پس از انقلاب، با استفاده از برخی مطالب، نامه‌ها و همچنین گزارش‌هایی از ساواک، شریعتی ( نویسنده و متفکر شیعه و جامعه شناس که آراء و نظریات او در شکل‌گیری فاجعه ی ۲۲ بهمن ۵۷ خورشیدی نقش داشت) را همکار ساواک دانست و نظرات خود درباره شریعتی (نویسنده، جامعه‌شناس و پژوهشگر دینی) را در جلد سوم کتاب نهضت امام خمینی و نیز نشریه ۱۵ خرداد منتشر کرد.

نویسنده در بخش ریشه اندیشه اسلام منهای روحانیت نویسنده کتاب ـ به نسبت شریعتی و ساواک پرداخته است و تز اسلام منهای روحانیت را به تعبیر نویسنده ـ محکی برای ارزیابی اندیشه‌های شریعتی و نظام شاهنشاهی دانسته است.

ادعای همکاری شریعتی با ساواک، با پاسخ‌ها و تحلیل‌های فراوانی مواجه شد.

شناسنامه ی کاملِ کتاب؛

نهضت امام خمینی، جلد سوم

نویسنده: سید حمید روحانی ( زیارتی)، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول خرداد ۱۳۷۲، قطع وزیری، صفحه ۹۴۷، تیراژ ۵۰۰۰