-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

خان محمد یکی از فرماندهان طالبان در پنجشیر است


گزارش رسیده که شمار نفرات طالبان که از مسیرلغمان به ولسوالی آبشارپنجشیر وارد شده بودند؛ حدود هفتاد نفر بوده است. تروریست ها فوری براثر مقاومت مردم از محل متواری گشته اند. گزارشنامه افغانستان در سه ماه اخیر پیوسته از تلاش های یک شبکه تمویل کنندۀ طالبان ( به وسیله دولت کابل) برای رخنه و ضربت زنی بر پنجشیر گزارش هایی را منتشر کرده بود.

درحملۀ اخیربر پنجشیر یکی از فرماندهان طالبان به نام خان محمد از قریه شتل به جلب و جذب عناصربیکار و ناراضی از داخل پنجشیر، تلاش هایش را تشدید کرده است. 

شبکه دولتی برنامه دارند که طالبان را از راه لغمان، اندراب  و نورستان به داخل پنجشیر سرازیر کنند تا پنجشیر را پیشاپیش در تیررس و فشار قرار بدهند و این درۀ صلح را درافکار عمومی نا امن جلوه بدهند. هدف، مستقر سازی دسته جات ملیشیا ها تحت نام قطعات خاص است.