-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

پاکستان از عواید گمرگی طالبان پایه های برق می خرد!

 ادارات گمرگی طالبان درشمال گسترش یافت.منابع امنیتی درشمال افغانستان خبر می دهند که تشکیلات گمرکی طالبان در بنادر، اداره ها و شاهراه ها به طور جدی در هیأت یک دولت برحال به فعالیت شروع کرده است. حد اوسط درآمد روزانۀ اداره های گمرگی طالبان ده میلیون افغانی است که عمدتاً از کاروان های سوخت، کاروان های لوژستیکی نیروهای خارجی و رسانایی گاز و موادخوراکی است. 

سرجمع عواید در پایان روز به یک مرجع حسابدهی که درعین حال مسوولیت جمع آوری عشر و زکات را هم به دوش دارد؛ تحویل داده می شود. رئیس این مرجع سمیریوسف نام دارد که دراصل اهل ایالت کراچی پاکستان است که درافغانستان به نام ملارحیم گل مسمی شده است. 

نکته ای غم انگیز درین گزارش آن است که اولاً ساکنان محلی که از گذشته با طالبان همکار بوده و هستند، درگردآوری پول با آنان بازو می دهند. ثانیاً مبالغ عایداتی طالبان از گمرکات ومراجع گردآوری عشر و زکات مستقیماً به شرکت برق پاکستان احاله می شود و آن ها ازین پول برای برق رسانی به مناطق دور دست ایالت پشتونخوا، پایه های برق خریداری می کنند!

شماری از عناصر داخلی طالبان ازین وضعیت ناراض اند؛ اما توان اعمال نفوذ برای مقابله با مقامات مرتبط با آی اس آی را ندارند. هرگاه نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات، روند درآمدزایی و جمع آوری مالیات برای طالبان را مختل کنند، فوری ده ها نفراز بغلان به ارگ و شورای امنیت زنگ می زنند که پلیس یا اردو درگمرگات طالبان مداخله می کند! نتیجه این می شود که فرمانده یا مقام محلی که مخل کار یومیۀ طالبان قرار گرفته یا برکنار و یا هم به نحوی سر از دادستانی در می آورد. 

یکی از سر سپرده های حکومت ضدملی اشرف به نام تاج محمد جاهد ( بچه کاکای مارشال فهیم) چهل روزوالی بغلان مقرر شد. چون از پنجشیر بود، دولت و قرارگاه های طالبان دردند غوری و شهاب الدین با نق زنی و بی تابی به ارگ هشدار می دادند. وقتی مردم به او پیشنهاد کرده بودند که دفعتاً به تاسیسات طالبان در دندغوری عملیات را پلان کن، وی با کمال افتخارو قناعت مندی به مردم گفت که برادران درارگ از من تعهد گرفته اند که غرض دار منطقه دند غوری و شهاب الدین نباشم. من تابع امر «رئیس صاحب» هستم! چون اصرار مردم فزونی گرفت وی به اشرف غنی پیشنهاد کرد که مرا به جای دیگری تبدیل کنید. تبدیلش کردند. طالبان دندغوری با تعویض وی در واقع یک همکارصادق خویش را از صحنه زدند. گزارش مشعر است که جاهد نام اکنون از دربار امرالله صالح هم زده شده است.