-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲, چهارشنبه

درحکومات گذشته، کسانی مثل دانش به توپ بسته می شدند

نسیم اکبر

 سرور دانش را سنگسار نکنید. نظر نقادانه و قضاوت در مورد تاریخ یک امر معمول است. او یک شخص است از بین سی و شش ملیون انسان دیگر سرزمین کثیرالملیتی افغانستان. او بالای تاریخ گذشته انتقاد و قضاوت نموده است. او حق انتقاد را مانند هر شخص دیگری دارد. سرور دانش یک دانشمند حقوق است مسیولیت چیزی را که گفته است بدوش میگیرد و میتواند وضاحت بیشتر بدهد. در حکومات گذشته اگر در تاریخ بنگریم اشخاصی مانند سرور دانش با نظر انتقادی اش به توپ بسته میشدند. حال لطفا بپذیرید که زمان زیاد تغیر کرده است و یکی از دست اورد ها هم این است که شخصی به جرم انتقاد و یا قضاوت شخصی مورد پیگرد قرار نمیگیرد. درین موارد ازراه منطق و گفت و شنود باید پیش رفت و اتحاد را باید حفظ و تقویت کرد.

هنوز حکومت طالبان نیامده احساساتی نشوید و برای کسی مرگ نفرستید.