-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

 درسلسله مباحث امریکاییان، آوازه درافتاده است که سرمایه داران ارشد امریکا ( نظام سازان) تصمیم به خروج از افغانستان گرفته اند. اما برای نظارت برافغانستان، ساختار فدرالی را درنظر دارند. پاکستان وچین و احتمالاً هند، با نظام فدرال مخالفت دارند. روسیه و ایران نگاه مساعد نشان می دهند.