-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۴, دوشنبه

تمیم عاصی سرمایۀ ملی افغانستان امروز است.


تمیم می نویسد: 


سالهاست عادت دارم نیمه شب در شهر کابل و‌یا هم ولایاتی که در آن گهگاهی سفر میکنم گشت بزنم. امشب غمگین تر و اسفبار تر بود. قلب شهر کابل (شهر نو، تایمنی، قلعه فتح الله، ده افغانان، کارته سه و چهار و....) در تصرف معتادان، سگ های ولگرد، دزدان و خیرات خواران وغیره است.

آیا مسئولین امنیتی، خدماتی، شاروالی، صحی وغیره شبانه به کابل گشت میزنند؟ میدانند در این شهر شبانه چی میگذرد؟ از طرف شب قلب کابل در تصرف معتادین، گله های سگ های ولگرد، دزدان، قاچاقبران و تروریستان است. در کابل‌ مناطق ی است که بعد از ۷ شب آنجا کسی رفته نمیتواند حتا اردو و پولیس با تمام امکانات نمیتواند بروند.

کسانیکه داد از عدالت عمری، مبدل ساختن افغانستان به چار راه آسیا و ده ها پلان خیالی دیگر دارند اول از جاده های قلب کابل شروع کنند. از طرف شب در این شهر وحشت، معتاد، سگ ولگرد، قاچاقبر، دزد و تروریست حاکم است. 

کسانیکه چند صباحی در سکتور امنیتی کار کرده اند دایره المعارف پلان امنیتی کابل و‌جلسات بیهوده آن را دیده اند. من اطمینان دارم اگر ۱۰٪ آن پلان دایره المعارف گونه را تطبیق نمایند کابل گل و گلزار خواهد شد.دروغ پی دروغ، بیکفایتی پی بیکفایتی و جلسه پی جلسه بی معنا کار ما را اینجا کشانیده است. تا دیر نشده بخود بیایید! 

من اطمینان دارم که مسئولین موتر های زرهی و شیشه سیاه روزانه این معتادین را در گروه های متعدد در اطراف و اکناف کابل می بینند اما شاید روی خود به طرف دیگر کرده و یا هم به موبایل خود می‌ نگرند. مگر کمپ تداوی معتادین در دارالامان چی شد؟ 

دوستانیکه در سکتور امنیتی کار میکنند خوب میدانند که ۵۰ تا ۶۰ فیصد جنایات، پلان گزاری حملات، قاچاق و دیگر جرایم جنایی و علیه امنیت ملی در شب ها صورت می‌گیرد. از طرف شب در این شهر و‌شهر های بزرگ دیگر افغانستان حاکمیت از معتادین، خیرات خواران، سگ های ولگرد و بازیگران اقتصاد جرمی است. 

وضعیت شب های کابل من را به یاد فیلم سینمایی (Darknight Returns) می اندازد که معتادین، دزدان، جانیان کنترول‌یک شهر را بدست می گیرند. سوگند یاد میکنم اگر این نفوس زیاد معتادین، گدایان وغیره که شبانه در جاده و خیابان های کابل پرسه میزنند نسبی مسلح شوند و کمی عقل داشته باشند اینجا حاکمیت خود را در پهلوی جمهوریت و امارت اعلام خواهند کرد. 

کارد به استخوان مردم رسیده است. اقدام عملی کنید ورنه یا کنار بروید و یا باعث واژگون شدن این شهر گردید. 

تا دیر نشده بخود بیایید!