-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۴, جمعه

تعریف نوین استاد دانشگاه: ما طالب را می خواهیم!تفاوت میان یک استاد دانشگاه و یک ابجد خوان مغز شویی شدۀ مدرسه اکوره ختک پشاور چه است؟استاد فیض الله جلال، شما درمحضر شماری از جوانان سخنانی به وضوع فرمایشی بر زبان جاری کردید که تلاشی بود سخت ارتجاعی برای سپید نمایی چهره های پوشیده از لخته های خون یک فرقۀ تبه کار. شما فریاد برآوردید که:

ما طالب را میخواهیم و طالب آمدنی است، صلح آمدنی است.

(با آمدن طالب) هیچ منفعت ما در خطر نیست (بلکه) منفعت باند های دزدان، تروریستها، اختطافچی ها، مافیا، جنایتکاران و کسانی که به ما خیانت کردند، منفعت آنها در خطر است.

برداشت و پنداشت یک استاد دانشگاه با پیش زمینۀ فکری و آموزه ای ظاهراً «چپی» و عدالت خواهانه که چنین است، پس نگاه یک ابجد خوان مغز شویی شدۀ مدرسه اکوره ختک پشاور در بارۀ آینده افغانستان را چه گونه می توان به تصویر کشید؟

چرا جرأت مشخص به خرج نمی دهید تا نام های خائنان کله گنده یی را که به جنبش مقاومت ملی که بقای مدنیت و افغانستان با نام آن گره خورده و تاریخ دفاع ازافغانستان را به نام خود ثبت کرده است؛ خیانت کردند و سرجمع برای شان نامی می گذارید که می تواند شامل افراد عادی هم شود. چنین نیست. شما، گاو موضوع را نیمه پوست می کنید. حالا که جسارت بروز داده اید، تا آخر بروید؛ زیرشعارسردرگم پناه نه برید.

رهبران دزدان سیاسی، هم پیمانان تروریزم، معامله گران معتاد به دالر و بلند منزل را دانه دانه به مردم معرفی کنید که ما هم احسنت بگوئیم. آیا گاهی سرمایه های نجومی رهبران تروریزم درکشورهای خلیج و درآمد حاصل از مواد مخدر، عشر واخاذی و... درمخیلۀ تان نقش بسته است؟

بیایید به این پرسش دم دستی جواب بدهید که چرا خیال می کنی که دزدان، تروریست ها، اختطاقچی ها، مافیا و جنایت کاران «خودی» منافع شان با بازگشت قریب به محال طالبان در خطر می افتد؟ برگردان معنی این سخن شما این است که گویا و فرضنا، که طالبان خون ریز تاریخ، مخالف دزدان، تروریست ها، اختطاقچی ها، مافیا و جنایت کاران اند؟ این باند هایی که شما نام برده اید، رُخ دیگر طالب و متحدان ذاتی و بالفعل طالبان هستند؛ شما ( ظاهراً) خبر ندارید؛ اما دارید!

تعداد کُل مافیای چند سره، کمتر از پنج هزار نفر است؛ اما شما سی میلیون انسان بی گناه، ارزش ها وبستر مدنیت شکل گرفته درافغانستان را نذر قدم های سربازان لنگوته بر سر و نیابتی آی اس آی می سازید؟ دورنی، نزدیک، طالب شخص خود شما را به حیث یک شخص عاقل و بالغ دارای حقوق ( که سال ها آن را در دانشگاه تدریس کرده اید) چقدر ارج خواهد گزارد؟

اگرواقعاً و از صدق دل به مذهب سیاسی مبتنی بر گنبد آهنین فقه حنفی طالبانی ایمان آورده اید، بهشت برین به شما از همین حالا مبارک باد.

شما در ترازوی حقوقی یک فقهی آدم کشِ حرفه ای، حق دارید که خود را به هر طریقی که خواسته باشید، توزین کنید؛ اما شما چی گونه راضی می شوید که آیندۀ افغانستان ومردمی را که سراسر دنیا به رنج ها و صبوری های این مردم بدهکاراند؛ یک قلم به دست کفتاران مذهبی که جنگ شان برای دیگران است؛ دو دسته تحویل می دهید؟

دیگرخیلی دیر است که شما را تکلیف به خوانش تاریخ فرابخوانم. چهل سال است که تاریخ را لمس می کنید. عصارۀ همه داشته ها و نداشته های تان همین بود که به جهرفتوا بخوانید که طالبان جز برای اسامیانی که به شخصه از کردارهای فرعونی آنان رنج برده اید، و نگفته اید که همه ای آن ها در واقع متحدان و نماینده های کردار طالبانی هستند؛ برای مردم غرقه درعذاب وافغانستانی که به سختی تلاش دارد خرقۀ جهل و برده گی فکری را بتکاند؛ خطری ندارد؟