-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

صلح با پاکستان یا با طالبان؟!

       
  
      نوشته ی : اسماعیل فروغی
   « طالبان سربازان کرایی ما استند. آنان اجیرشده اند تا همانند پیش مرگان فقط افغانها را بکشند... و زلمی خلیلزاد شیاد وکلاهبرداریست که امریکا به آن ضرورت دارد....»
      این حقایق را نه مخالفان طالبان و دولت امریکا و نه تحلیلگران و ناظران اوضاع افغانستان ؛ بلکه رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا آقای دونالد ترامپ افشا و بیان نموده است .
      همین اکنون آقای خلیلزاد نماینده ی خاص رییس جمهورامریکا ( همان که آقای ترامپ اورا شیاد وکلاهبردارخوانده است ) ، باردیگر وارد قطرشده ، میخواهد معامله ی پنهانی را که باطالبان بسته است ، به سربرساند - معامله ایکه درنتیجه ی آن سرنوشت ما به دست بنیادگرا ترین ، بدوی ترین و بیرحم ترین گروه اسلامی سپرده خواهد شد .
     از کیف و کانِ این معامله ی پنهانی هیچ کس و هیچ نهادی - نه طالبان و نه رهبران دولت افغانستان ( بشمول اشرف غنی وامرالله صالح) هیچیک اطلاع و آگاهی دقیق ندارند . سازمان ملل ، نهادهای بین المللی - بخصوص اتحادیه ی اروپا که طی این بیست سال شریک و ناظرتجاوزوکشتاردرافغانستان بوده وحامی معامله ی امریکا ـ طالبان استند ، این معامله ی ننگین را با بی تفاوتی نظاره و دنبال می نمایند .
     حقایق و شواهد نشان می دهد که پاکستانی ها برهردو سوی معامله ، نفوذ استخباراتی دارند . حضوراستانکزی های خویشاوند ( شیرمحمدعباس استانکزی و معصوم استانکزی ) دردوسوی میزمذاکره ، گواه روشنی از نفوذ پاکستان درین روند است - روندی که می تواند حتا منجر به ازهم پاشی کشورما گردد .
      ازیادنبریم که پاکستان ، نیت ما درمورد خط دیورند را یک ادعای ارضی تاریخ تیرشده وغیرقانونی پنداشته ، برای دفاع ازخود هرچه در توان دارد انجام خواهد داد تا این ادعا همیشه در حیطه ی تخیل دولتمداران افغان باقی بماند .
      پاکستان با درکِ دقیق ازآرای اتباع خود درآنسوی مرز، این ادعای ما را قصد تجزیه و تجاوز برتمامیت ارضی خود پنداشته ، نیت آن دارد  تا هرچه زودتر اعمار  دیوارمرزی دوهزاروچهارسد کیلومتری میان دوکشوررا که رو به پایان است تکمیل نماید. درعین حال برای ناتوان کردن ، محتاج ترکردن و متفرق ترکردنِ بیشترما ، پاکستان همواره می کوشد تا هیولای بنیادگرایی اسلامی را درشکل وشمایل متنوع برما مسلط نگهدارد . 
        متکی به این حقایق ، هرگاه دولتمردان افغانستان ( که همه با این حقیقت تلخ بخوبی آشنایی داشته اند ) ، نیت پایان بخشیدن به جنگ چهل ساله را دارند ، قبل ازهمه باید تابوی بحث روی خط دیورند را شکستانده ، باب مذاکرات صریح و مستقیم با کشورهمسایه را بازکرده ، با پاکستان کناربیایند تا با طالبان ـ این به گفته ی ترامپ سربازان کرایی امریکا که فقط برای حفظ بی ثباتی و جنگ ایجاد شده اند .
      مذاکرات صریح و مستقیم با پاکستان جاده ی اصلی ایست که به ختم جنگ می انجامد نه مذاکرات نمایشی با طالبان این مزدوران مزدبگیر پاکستان وامریکا که سود آن بیشتربه آقای دونالد ترامپ خواهد رسید .
      تا چنین نشود دور باطل بی ثباتی و جنگ درافغانستان همچنان ادامه یافته و ازملت مظلوم ما قربانی های بیشتری خواهد گرفت