-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

مارشال دوستم: «طالبان بی بندوبار» را سرکوب می کنیم مذاکرات صلح دردوحه، قبل از آن که آغاز شود، مُهر باطل مارشال دوستم برآن کوبیده شد. درحالی که براساس داده های رسمی و رسانه ای، قرار است فردا یا پس فردا مذاکرات صلح بین شورای مصالحه و گروه طالبان در دوحه آغاز شود، مارشال دوستم دریک گفت وگوی ناگهانی با طلوع نیوز گفت که وی فکر نمی کند که طالبان به آتش بس تن در دهند.

دوستم صراحت داد که نیروهای وی «طالبان بی بندوبار» را که از عقب پنجرۀ خانه های ساکنان غیرنظامی به تیراندازی اقدام می کنند، سرکوب خواهد کرد. به نظر می رسد که اظهارات مارشال، به جشن خوشبینی ها و پای کوبی های عناصر تسلیم طلب و طالب پرستان متمایل به پاکستان، گاز اشک آور پرتاب می کند. دوستم مشخص گفت که برای برچیدن گلیم طالبان نیازی به بمباران جنگنده های امریکا و نیروهای پیادۀ آنان نیست. این کار در صورتی که وضع جنگی پیش اقتضا کند، ظرف شش ماه محقق خواهد شد. همزمان مطابق گزارش های غیررسمی، گردان های مردمی مقاومت ملی درآوردگاه پنجشیر و شمال تکان خورده اند.

نمودار شدن مارشال دوستم درست یک روز قبل از آغاز پرطنطنه مذاکرات صلح با طالبان، یک پیامش این است که افسانۀ بازگشت دادن یا امتیاز گرفتن به نام «امارت اسلامی» پیشاپیش باطل شده است.

نکته بسیارمهم و تازه در سخن رسمی مارشال دوستم این بود که از قول مقامات ترکیه اعلام کرد که هیچ گاه اجازۀ فروپاشی اردوی ملی افغانستان را نخواهند داد و حاضر اند مسوولیت آموزش نظامی قوای مسلح افغانستان را به دوش گیرند. این درحالی است که ایران و هند نیز به طورقطع و بدون هیچ شرطی، مخالف تقسیم وفروپاشی اردوی ضد تروریستی افغانستان هستند.