-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۹, چهارشنبه

امرالله صالح «استخبارات می نوشد» یا خلعت آن را می پوشد؟


چرا هیچ منبعی واضح نساخته است که این چه نوع حمله ای بوده است؟اتفاق ناگوار امروز بالای امرالله صالح، حلقۀ دیگری از زنجیرۀ فجایع جنگی به شمار می رود و نجات جان ایشان، امری خجسته است. 
اما امرالله صالح درگفت وگوی ازقبل تنظیم شده با لطف الله نجفی زاده مدعی شده بود که چنان چشم و گوش همه حاضر اطلاعاتی دارد که «استخبارات را می نوشم». هرگاه «نوشیدن استخبارات» این باشد که مهاجمان مثل نوشیدن یک پیاله آب، کاروان موترهای زرهی را با «انفجار» پرتلفات ضربت بزند؛ این «نوشیدن استخبارات» نه، بلکه پوشیدن خلعت صرفاً تبلیغات «استخباراتی» است. 

من تمام گزارش ها از منابع گونه گون را دنبال کردم تا بدانم که این حادثه چی نوع انفجاری بوده است؛ توفیق نیافتم. هیچ کسی ظاهراً حاضر به توضیح نوع «انفجار» نیست. چرا؟ چه انفجاری بوده؟ ماین، بم ساعتی؟ بم چسپکی؟ انتحاری؟ بم ریموت کنترول؟ مهم تر این که چنین مادۀ منفجره دقیقاً درکجا جا سازی شده بوده؟
برفرض، درحاشیه جاده. جاسازی یک ماین بسیاروقت گیراست. گذاشتن بم دریک جعبه یا کراچی یا پوشش دیگری، چه گونه از چشم صدها عامل امنیتی که پیش از خروج صالح از خانه، راه ها را به روی مردم مسدود می کنند؛ مخفی مانده بود؟

هریک ازین فرضیه ها حقیقت داشته باشد، نوشیدن استخباراتی صالح، زیرسوال می رود. 

هیچ استخبارات نوشی حاضر به وضاحت درین باره نشده است. حتی صدیق صدیقی سخنگوی دولت، با نشر یک اعلامیه ای مغشوش، مدعی شده که این «کاردشمنان صلح و ثبات» است!
از کاربرد چنین اصطلاحات من درآوردی، کلیشه ای و سردرگُم خسته نشده اید؟ خودِ صالح رسماً و حضوراً می گوید که من دشمن طالب هستم و صلحی مطابق میل آنان درکار نیست. کماکان این «دشمنان صلح وثبات» از کدام آب و خاک است؟

آنانی که خیال می کنند این کار طالب است، از روی عادت، یک اندازه عجله نشان می دهند. اگرخود شما طالب باشید و مسیرها و گردنه های دپلوماسی و جنگ را به کمک امریکا، پاکستان و امارات و قطر به حد لازم «فتح» کرده و خود را دریک قدمی فتح بدون خونریزی دستگاه رهبری سیاسی، جامعه و کل کشور احساس کنید؛ از روی کدام عقلی به امرالله صالح حمله می کنید تا خود به خود تمام پیروزی ها، فرصت های رسیدن به آخرین خط پیروزی را به خطربیاندازید؟
شاید دستی است که می خواهند صالح را رشد بدهند. مگر نه چنین است که استخبارات های چند ملیتی است که درگره گاه بحرانی کنونی، یک دیگر خود را «می نوشند»؟