-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۲۷, پنجشنبه

پاسخ رحمت الله نبیل به خواجه آصف پاکستانی که گفته بود: الله اکبر، شما زور دارید، ما خدا داریم!

 «خواجه صاحب! [آقای خواجه!] خدا در انحصار شما نیست اما بی‌شک تروریسم و کشتار در انحصار شماست.»