-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

گل پادشاه مجیدی پُل رابطه بین ارگ و شبکه حقانی است

این آقا از روی یک نقشه دقیق، به جای امرخیل برنشانده شد. گل پادشاه مجیدی به جای بنیان گذارتقلب درتاریخ سیاسی افغانستان ( ضیاءالحق امرخیل) به جایگاه وزیردولت درامور پارلمانی عز تقرر حاصل کرد. او پیش ازین نیز، وکیل فرمایشی ارگ در ولسی جرگه بود.
منابع امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داده اند که گل پادشاه مجیدی درسالیانی که رحمت الله نبیل و بعداً معصوم استانکزی متولیت امنیت ملی را به عهده داشتند؛ با سوء
استفاده از عضویت درپارلمان موفق شد که ده ها تن از افراد مربوط به شبکه حقانی را از زندان رها کرده و هریک را با موتر زره خودش تا مقر شبکه حقانی درجنوب انتقال داده است.
درین باره، درامنیت ملی اسناد و مدارک بسنده موجود است. چون مصوونیت پارلمانی داشت و قسماً مفرزه های اداری دشمن درارگ او را همکاری می کردند؛ هیچ مسوول امنیتی جرئت تهیه و ارجاع گزارش درمورد پویایی های گل پادشاه مجیدی را از خود ظاهر نساختند.
همچنین گزارش امنیتی دیگری مشعر است که گل پادشاه مجیدی از سال ها به این سو درانتقال تروریست ها و انتحاری ها از استقامت لوگر به کابل و تهیه سکونت گاه ( درمهمانسرای خودش) برای آنان درکارته نو نقش برجسته داشته است. تروریست ها را چندی درآن جا نگه می داشت و سپس براساس پلانی که از پاکستان تهیه و ابلاغ می شد؛ به نشانی های مشخص می رسانید.
رابطه بین شبکه حقانی و ارگ از طریق گل پادشاه مجیدی برقرار شده است و این رابطه اکنون وارد مرحله حساس خود شده است. گزارش می گوید که درآینده نزدیک شواهد انکارناپذیری درین زمینه انتشار خواهد یافت.