-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۱, دوشنبه

سقوط دولت شاخ و دُم ندارد


سقوط دولت کابل از هفته ها پیش شروع شده است.

 وزیر امور داخله زمانی به پولیس دستور شلیک به جنایت کاران داخل شهر را ابلاغ کرد که اعلامیۀ طالبان دررابطه به مبارزه و سرکوب تفنگچه به دستان نوجوان و پیر در شهر پرجمیعت کابل در شبکه اجتماعی انتشار یافت ودم ودستگاه امنیتی را درکُل به چالش کشید.

 دولت ( درسایه) به رهبری طالبان که خود عامل تباهی و کشتار صد ها هزار انسان این سرزمین به حساب می رود، از برکت دولت فاسد و نا کارآمدِ اشرف غنی و شرکاء تا آن جا دیده درا شده است که مفرزه های سیار تروریستی خویش را همچو جایگزین مناسبی برای برآوردن مطالبان حداقلی ساکنان شهر ( امنیت درکوچه و بازار) پیشکش کرده است.