-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۵, جمعه

واکنش نسبتاً صریح دکترعبدالله به سخنان امرالله صالح

 طوری که من فهمیدم، سخنان حاشیه دار دکتر عبدالله در همایش یاد بود از جنرال رازق اچکزی در خیمه لویه جرگه، اساساً پاسخی بود به گفتار شعارگونۀ امرالله صالح به ارتباط صلح و جنگ. لحن افاده های صالح طوری بود که از آن، بوی مالکیت انحصاری و برداشت ویژه نسبت به مسایل جنگ و صلح جاری به مشام می رسید. دکترعبدالله با صراحت گفت که با جمله سازی های شعاری نمی توان به جایی رسید.

عبدالله خطاب نا مستقیم به امرالله - غنی ابراز داشت که خون فرزندان این کشور به دفاع از کلیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌ریزد نه به دفاع از شخص ویا گروه.

 عبدالله گفت که مردم عموماً از وقایع چهل سال اخیر به جزئیات آگاه اند ( یعنی توضیحات مکررامرالله صالح درین باره زاید است) و اکنون سرنوشت حال و آینده افغانستان مورد بحث است. عبدالله  به ارگ نشینان پیام داد که نبرد نیروهای جوان و سلحشور امنیتی افغانستان برای دفاع از ارگ نیست؛ بلکه دفاع از مردم و افغانستان در صدر اهداف جنگ و دفاع قرار دارد.