-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۹, سه‌شنبه

چهل سال درامریکا زنده گی دارد/ اما به افغانستان نسخه طالبی پیشکش می کند


 

یک نفر با ریش و لنگوته به نام داوود عابدی ازلاس انجلس امریکا با تلویزیون آریانا صحبت می کند و هیچ دغدغه ای ندارد جز کوبیدن مذهب شیعه از آدرس اهل سنت و تطبیق شریعت طالبانی ندارد. می گوید شیعیان هشتاد هزارصحابی پیامبر را که بشارت بهشت به آنان داده شدهُ مرتد می گویند!

شبکه آریانا به اساس یک رویکرد مرموز همیشه نسخه علاج افغانستان را از این آقای امریکا نشین می طلبد.

عابدی خان به طرفداری چشم بسته و کامل از طالبان واسلام و سنت وارد بحث می شود. در پس زمینه جایی که نشسته، به تازه گی کلمه شریف را آویخته و یک مصحف را هم به نمایش گذاشته است. می گوید چهل سال است در امریکا زنده گی دارم اما برای تطبیق قرآن و سنت باید برای افغانستان فقط طالبان باید حکومت کنند!

خودش و جمله خانواده اش از پول امریکا نفقه می شوند. هیچ خدمتی به افغانستان نکرده؛ پاسپورت امریکایی اش هم شرعی نیست؛ استایل کلیوالی به خودش زده، اما از آل واولادش کسی خبر ندارد که به اسلام  و افغانستان چقدر به درد خواهند خورده اند. نسخه ای که پیوسته ارائه می دهد، حاکمیت آی اس آی و طالبان به افغانستان است. با چنین موجوداتی با چه استدلال و منطقی می توان رو به رو شد و راه حل چی است؟

از نظر من، راه حلی وجود ندارد؛ مشروط براین که، با طالب و طالب گرا فقط و فقط طالبی باید برخورد کرد؛ درتمامی عرصه ها. اگر یک مو از طالبیت کامل عدول کردی، صدمه ای می بینی که جبرانش مشکل است. 

به قانون امریکا قسم خورده، حق شهروندی وگذرنامه گرفته؛ مگر به افغانستان استیلای شریعت طالبی می خواهد!