-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۸, جمعه

خروج از افغانستان درصلاحیت ترمپ نیست

 امریکا زمانی افغانستان را ترک می کند که هزینۀ حضور خود درمحاصرۀ قدرت های آسیایی دیگر به صرفه نباشد.

خروج نظامی امریکا از افغانستان در صلاحیت ترمپ نیست. رهبران نظامی ازین شعار انتخاباتی چندان استقبال نکرده اند. اصلاً طراحی تعاملات فرامرزی، کار بیروکراسی عظیم سرمایه داری است. کوهستانات گره خوردۀ افغانستان پاشنه گاه هیولای ابرکاپیتالیزم است که برای رصد و مطالعۀ پویایی های ابرقدرت های آسیایی، 20 سال است که در نقاط مهم کشور ما خرگاه زده است. پس، امریکا تا تاریخی نا معلوم، نیازمند جنگ وعروسک بازی درافغانستان است. عروسک طالبان، تازه و با کارآمدی جدید، وارد پروتکل درفاز جدید شده است.