-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۱, پنجشنبه

نمونه ای از میثاق فساد سالاری اشرف غنی

 خدمت محترم امرالله خان و کاپی برای مجلس نماینده گان

Soud Bakhtyar                                                                                                                                        

اشاره: جناب بختیار نام این شهروند فساد را نه نوشته است.

اینک تصویر یک دزد چراغ به دست را در ساعت ۶:۳۰ صبح به واتسب معاون نخست ریاست جمهوری فرستادم.

دزد که قبل از وزیر شدن اش در آخر دنیا در یک دهکده منزوی معلم بود و یک عراده سرایچه ویشکی داشت؛ اکنون در استانبول و در یکی از شهرک های که ثروت مندان منطقه آپارتمان رهایشی دارند، وی صاحب یک ویلای بزرگ است و در کارته سه شهر کابل مالک یک خانه ۸۰۰۰۰۰ دلاری، به همین علت اورا به سارنوالی نیز معرفی کرده بودند که توسط تعداد از وکلا خلاص شد. اعمار و تکمیل ۶۰۰۰ باب مکتبی را که ریاست جمهوری در طول یک سال برای او از طریق برنامه میثاق شهروندی واگذار کرده بود در کره مریخ اعمار نمود تا مطابق نظریه استیفن هاوکینگ برای انتقال بشر و حیات در آنجا سهم افغانستان را در تکمیل این پروژه بزرگ جهانی ادا نمود. راستش همانطوری که پروژه بند آبگردان قادیس را که شرکتی به قیمت ۱۰ میلیون دلار از طریق روش تدارکاتی باز برنده شده بود لغوه و از طریق روش تدارکاتی منبع واحد به مبلغ ۱۴ میلیون دلار به شرکت دیگری برگزار نمود. حین شکل بخش از پروژه ها را قبل از اینکه در ریاست تدارکات آفرگشایی شود در دفتر انجنیر لطیف در کارته نو به صاحب اصلی اش سپرده می شود. این نسل از ماجرا ها زیاد است در انکشاف دهات چون اینجا زمینه نبشته کم و حوصله خواننده را نیز به سر می رساند، هرچندی اورا مخکش انکشاف دهات نیز می گویند و خواستم که مطابق روحیه همکاری را که مقام عالی معاونیت ریاست جمهوری در امر همکاری مردم با دولت خواسته بود دین خود را ادا نمائیم. این نبشته نیز در ۶:۳۰ صبح نیز در فیسبوک پوست کرده بودم که حذف شده بود! شاید آن نیز توسط حکر های جناب دزدی شده بوده که مجبور شدم دوباره بنویسم.

 هرچندی مسایل شخصی افراد به خود شان تعلق دارد با آنهم او با لباس خواب و همان چلپی های کج پشوری به دفتر کار میاد و به اندازه ۸۰ تا ۱۰ تن نان می خورد.