-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۲, شنبه

وحشت ایران از کلان شدن آذربایجان

روسیه و ایران، هر دو، نگران این مساله هستند که جمهوری آذربایجان، به ویژه اگر بتواند ارمنستان را شکست دهد و بر آن تسلط یابد، در آینده «به یک پایگاه ناتو» در دریای خزر تبدیل شود. اما در حال حاضر نگرانی اصلی ایران کشیده شدن درگیری ها به خاک این کشور، سرازیر شدن موج جدید آوارگان و سایر عواقب ناخواسته جنگی است که ثبات منطقه را درهم می شکند. این استاد علوم سیاسی پیش بینی کرده ایران در هماهنگی با روسیه، اروپا و سازمان ملل متحد در صدد برقراری سریع صلح در قفقاز جنوبی برآید. اگرچه، درخواست ایران برای آتش بس فوری تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.

با این حال بحث انتقال انرژی گاز آذربایجان به اروپا ازطریق گرجستان مطرح است که مستقیماً هژمونی روسیه را به عنوان سلطان انرژی اروپا آماج می گیرد. بنا برین انتظار می رود که روسیه هم برای رسیده گی به این قضیه وهم گرفتن بدیل از امریکا واروپا برای مداخله در بلاروس، ممکن است با تقویت ارمنستان، از همه انتقام بگیرد.