-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۵, جمعه

اردوی دولت در هلمند چانس پیروزی ندارد

 درجنگ جاری هلمند و نبرد های شهری مشابه آن در آینده، اردوی ملی و پلیس دولت افغانستان چانس ظفرمندی ندارد. رهبری سطح بالای اردوی ملی به اشرف غنی وفادار نیست؛ از تمویل کنندۀ خارجی جنگ فرمان می برد. همین حالا جنگ هلمند نشان می دهد که قرار نیست اردوی ملی به نفع اشرف غنی برندۀ جنگ تلقی شود. حتی اردو با وصف تلفات سنگین، بخش هایی را که طالبان درحوزه چهارم لشکر گاه متصرف شده بودند؛ بازپس نگرفته اند.

برای خنثی سازی بهانه های دولت کابل که علیه مذاکرات دوحه موضع گرفته، امریکا به طالبان نیز اجازه نمی دهد که مراکزشهری را پیش از وقت متصرف شوند.

پیش رانش مرموز نیروها برای پیوستن به طالبان دراشکال مختلفی به چشم می خورد. به یک قطعه مدافع نظامی جبهه هلمند که حدود 60 تن سرباز و منصب دار مشغول به جنگ بودند، علی رغم تقاضا های مکرر، هیچ کمکی از کابل نه رسیده است. حتی گزارش شده که قطعه مذکور تسلیم شده است. تسلیمی بی بی عایشه مشهور به کفتر با کمیت 150 جنگجو به طالبان، نخستین ریزش درسمت شمال است. اگر این وقایع در دوسه مورد دیگر تکرار شود، تسلیمی دولت اشرف غنی به فیصله تحمیلی دوحه آسان تر صورت خواهد گرفت.