-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۰, پنجشنبه

هدف حزب اسلامی حکمتیار از نمایش های خیابانی درکابل چه است؟


از حضور در مذاکرات دوحه، بی نصیب شده؛ در دولت، کسی با خواسته هایش همسویی نشان نمی دهد؛ درجرگه احزاب اپوزیسیون، به چشم مظنون نگریسته می شود؛ اکثریت مردم پایتخت، او را «قصاب کابل» می خوانند. نعیم کوچی سخنگوی طالب درقطر تهدید کرده که درصورت سهیم شدن طالبان درنظام سیاسی، جمیعت اسلامی و حزب اسلامی را منحل می کنند.

بنا برین، حکمتیار به قدرت نمایی خیابانی روی آورده؛ آن هم دربرابر هواداران دکترنجیب الله که یک گروه از جوانان خود انگیخته، غیرمنسجم، غیرنظامی و کم زور است. من وقتی عکس حکمتیاررا در صف نخست دیدم؛ متعجب نشدم؛ مردم به شدت پریشان و درگیر نان و نا امنی اند. امنیت وی نسبت به هر زمان دیگر، تأمین است.