-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۸, پنجشنبه

دیدار سیاسیون کابل با احمد شاه درانی در ویلای شارجه

 

گزارش دستیاب شده به وسیله گزارشنامه افغانستان مشعر است که احمد شاه درانی معتقد است که اشرف غنی رفتنی است. دکتراحمد شاه درانی فردی که درافواهات اخیر از وی مقام دار احتمالی حکومت مؤقت نام برده شده، بازرگانی گشاده کار و ظفر مندی است که در یک ویلای فیشنی به مساحت تقریباً یک جریب، درعالی ترین موقعیت شهر شارجه زنده گی دارد. 

اطلاع ثقه ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که درسالیان پسین، دکتراحمد شاه یگانه میزبان هیأت های طالبان درامارات بوده و از منظر خدمات رسانی و تسهیل امورات برای آنان، بی دریغ یاری کرده است.

مشارالیه درکابل به جوانی و برومندی رسیده؛ پیشینۀ مأموریت در دولت ندارد؛ درشق مهندسی مدرک دکترای خود را از تاجکستان دریافت داشته و پشتو را مانند انگلیسی و فارسی درست و روان گپ می زند.

دکتر یا مهندس احمد شاه درانی شخصیتی متعارف و متعادل داشته واز اطلاعات دینی به میزان بسنده بهره مند است. با اصحاب سیاسی مملکت تماس هایی دارد و به ویژه از شکاف ها، خلاء و نقطه ضعف های آنان به خوبی مطلع است. 

وی در زدوبند های سیاسی ده سال اخیر کارکشته گشته و حتی درانتخابات ریاست جمهوری سال 2014 ترتیباتی را دراقامتگاه خود فراهم کرد که اشرف غنی توانست درآن جا با نماینده گان طالبان یک معامله سری را به انجام رساند. بخش مهم سازش مخفی اشرف غنی با نماینده گان طالبان این بود که طالبان حاضر شدند که در روز رأی دهی درمناطق زیر نفوذ خود از هرگونه عملیات و تهدید مردم جلوگیری نمایند.

درگزارش ویژه گفته شده که دکتراحمد شاه خودش را فردی مناسب برای یک مرحله عبوری می داند؛ از طرف گروه طالبان مصوب شده و صاحب صلاحیت است. برخی جناح های طالبان به وی اطمینان داده اند که درکنارش ایستاده اند. با این حال مشخص نیست که آیا کلیت تحریت طالبان درباره وی اجماع نظر دارند یا چند فرکسیون آن ها مهندس احمد شاه را پیش کشیده اند.

نکتۀ مهم این است که وی معتقد است که برکناری اشرف غنی از صحنه قدرت امری حتمی است. 

درین گزارش از دیگرنامزد های احتمالی برای رهبری دولت مؤقت یا عبوری به خصوص از حامد کرزی، دکترعبدالله، حامد گیلانی، حضرت زاخیلوال و چند تای دیگرنام برده شده است؛ اما احمد شاه گفته است که همه ای این افراد به عنوان شرکای فساد وبی نظمی درافغانستان شناخته شده اند.

این شخص با خلیلزاد از همه بیشتر درتماس است و اخیراً چند هیأت امریکایی نیز با وی دیدارهایی داشته اند. درهمه جلسات و تماس ها، آقای شینواری رئیس دفترخلیلزاد او را همراهی می کند.

به همین سبب، سیاسیون افغانستان همین مسآله را حیاتی شمرده و نوبت به نوبت به سوی وی درحرکت اند.

درگزارش واصله قید شده است که شماری از سیاسیون کابل نشین حکومتی و غیرحکومتی برای ملاقات با دکتراحمد شاه درصف نوبت نشسته و متواتر با وی ملاقات می کنند. تا کنون، حنیف اتمر پنج بار، عمر داوود زی شش بار و رحمت الله نبیل هم چند بار با وی ملاقات کرده اند.

عطا محمد نور، یونس قانونی، بسم الله محمدی، فضل هادی مسلمیار و شماری از رهبران هزاره نیز با احمد شاه درانی دیدارهایی داشته اند. یک هیأت دو نفری اعزامی از سوی حمدالله محب نیز با وی ملاقات کرده است.

 تلاش هایی وجود دارد که رحمت الله نبیل درکابینه حکومت مؤقت به رهبری احمد شاه درانی به حیث مشاور امنیت ملی منتصب گردد. درحال حاضر رحمت الله نبیل درهمین راستا فعالیت هایش را سمت و سو داده است.