-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۳, شنبه

آقای کرزی، می توانی صلح طالبانی را تشریح کنی؟

 آیا گروه تحریک طالبان صلح میخواهند و یا سقوط نظام و امارت دوباره؟

جناب حامد کرزی در مصاحبه خود با صدای امریکا گفته که طالبان مثل ما از جنگ خسته شده اند و ایشان هم صلح میخواهند.

من هیچ نفهمیدم که کدام صلح را طالبان میخواهند؟ از روزیکه طالبان برادر گفته شده و همین موضوع مذاکرات صلح شروع شده جنگ ده برابر شدت گرفته و هیچگونه پیشرفت در پروسه روند صلح صورت نگرفته. اگر از واقعیت نگذریم ، بزرگ‌ترین جفا را از همه کرده زیادتر جناب حامد کرزی  به مردم افغانستان در زمان حکومت خود  نموده و زمینه رشد گروه طالبان  و اعلام چور و چپاول را همین آدم  در زمان حکومت خود کرد و بعد از ختم دوره حکومت خود زمینه یک انتخابات ناقص را  مساعد ساخت تا اینکه تقلب به یک فرهنگ انتخاباتی در این کشور مبدل گردید . 

تا زمانیکه امریکایی ها در این کشور زعیم تعین کنند و  دولت پاکستان افراد دست نشانده خود را در این کشور داشته باشد نه صلح آمدنیست و نه روزگار مردم از این بهتر میشود. در شرایط کنونی بهترین گزینه این خواهد بود که نماینده  ها جلسه صلح را ترک  نمایند اگر به آتش بس در جریان مذاکرات به موافقت نرسند و اضافه وقت کشی ننمایند که همین چند صد هزار نیروی امنیتی از هم خواهد پاشید ، اگر مردم واقعن حکومت طالبان را نمیخواهند نیرو های قوای مسلح را کمک کنند که ایشان از این مردم دفاع نمایند ،در غیر از آن تا ختم این نشست یک قسمت باقیمانده خاک در دست مخالفین سقوط خواهد کرد از دست این سیاست مداران راه گم و بی برنامه.

میرویس کوهستانی