-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۷, چهارشنبه

کمدی قدرت های منطقه ای درصحنه دوحه به نمایش آمد

خلیلزاد دریای خون راه انداخت اما خیلی زود در چاه « نا امیدی» افتاد.

 از قبل معلوم بود که پروژه خلیلزاد حتی به کارزار انتخاباتی ترمپ مفید واقع نخواهد شد. از پیش مشخص بود که اتحاد امریکا با طالبان و پاکستان، برای اکثریت قاطع مردم در داخل و خارج افغانستان قابل قبول نیست. یک ناظر معمولی هم می توانست نتیجه بگیرد که قدرت ها و شبکه های ضد امریکایی در سطح منطقه و داخل افغانستان، برای نمایشنامه نویسان دوحه، کمدی تلخی خواهند نوشت و آنان را مسخره خواهند کرد. حتی هندی ها متحد جهانی امریکا، از فرآیندی که خلیلزاد بانی آن بوده، حمایت نکردند. ایران که داستانش معلوم است.

مذاکرات دوحه همان گونه که فضل احمد معنوی اخیراً درمجمعی از مقاومت گران ابراز داشت، مصدر توفان به جغرافیای مقاومت ملی است و تمامی آماده گی ها برای مقابله با آن انجام گرفته و درحال انجام است. ترتیبات دروغین در دوحه، چاه دوزخ بود که ظرف چند ماه، از خون بی گناهان و نیروهای امنیتی افغاستان پُر گردید.