-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

مخالفت قوی اشرف غنی با طرح خلیلزاد در دوحه

 درهمین حال مفرزه های طالبان وداعش به دور کابل حلقه زده اند.

گزارش امنیتی


کانال ویژه امنیتی اطلاع می دهد که اشرف غنی درسفر به دوحه و دیدار با خلیلزاد، بنا به اصرارامراالله صالح با طرح پاکستان و خلیلزاد به شدت مخالفت نشان داده است. ارگ می گوید که امریکا در سه سال پسین، صرفاً مخارج جنگ را پرداخته که قابل انکار نیست ولی دفاع تمام قد درتمامی محاذات به دوش نیروهای افغانستان بوده است. 

درگزارش آمده است که پیش از امضای پیمان امریکا وطالب، ارگ، اراکین ارگ به ویژه اشرف غنی با کشته شدن نفرات طالب در میادین جنگ ( بنا به دلایل قومی) قویاً مخالف بود؛ اما اکنون می گویند که طالبان ارزشی به افغانستان ندارند و باید کشته شوند؛ این درحالی است که امریکا با کشته شدن نفرات طالبان مخالف است و حداکثر سعی می ورزد تلفات طالبان به حداقل برسد. 

چرا امریکایی ها نمی خواهند بدنۀ نظامی و انسانی طالبان ضربه بخورد؟

نگاه داعش به شمال افغانستان است وطالبان درصورت قرارگرفتن دربخشی از قدرت محوری درارگ، با برنامه انتقال جنگ مشترک با داعش به سوی آسیای میانه کاملاً همسویی دارند.

تحلیل های امنیتی مشعر اند که سازشی غیر علنی بین پاکستان، امریکا وطالبان منعقد شده است که طالبان در ابتداء بخشی از قدرت سیاسی درکابل شوند و سپس پروگرام گرفتن کل قدرت را مرحله به مرحله به کمک امریکا و پاکستان روی دست گیرند. درآینده نزدیک شکاف ودسته بندی در صف کشورهای منطقه را شاهد خواهیم بود. 

درعرصه داخلی، اوضاع پیوسته وخامت کسب می کند. منابع امنیتی تایید می کنند که مفرزه های طالب و داعش در ولسوالی های کابل مستقر شده اند. رفت و آمد های آنان از ده سبز، بت خاک و ارزان قمیت تا موسهی و چهارآسیاب الی بینی حصار درجریان است. همچنین از استقامت للندر به سوی فرقه ریشخور تقرب کرده اند. از محور ولسوالی پغمان تا ارغندی و نواحی بالا و پائین تا کمپنی گروپ های خود را پیش رانده اند.

رخنه نگران کنندۀ نفرات داعش، طالب و شبکه حقانی بیشتر در ولسوالی قره باغ، شکردره و گلدره قابل رؤیت است. مرتب حلقه کابل را تنگتر کرده و به شدت سرگرم جلب و جذب افراد در نظام و بیرون ازنظام هستند.