-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۵, دوشنبه

کشتی سوراخ شده به کشتی شکسته طعنه می دهد!


 

اشاره: گروه بی ریشۀ اشرف غنی این سوزن زنگ زده را به گرده و شکم مخالفین داخلی اش خله کرد؛ حال نوبت به خودش رسیده است.

نسیم اکبر

گلبدین حکمتیار گفته است:

۱. در جنگ افغانستان بزرگترین خساره به پاکستان رسیده است. 

۲. تا یک عسکر خارجی در افغانستان باشد در مقابل شان میجنگم.

۳. من یک مرمی هم به طرف یک شخص ملکی فیر نکرده ام. 

۴. در جنگ هلمند هیچ پاکستانی اشتراک نکرده است. 

۵. کشتی دولت کابل سوراخ شده و سقوط می کند.

این رهبر جهادی هنوز هم از طرف همین «کشتی سوراخ شده» تمویل، اعاشه و اباطه شده و امنیتش از طرف همین دولت تضمین است.  

امنیت و منافع ملی باید درست تعریف شود یا نه؟