-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۲, شنبه

فرانسه: اسلام در سراسر جهان دچار بحران شده استرئیس جمهور فرانسه، امروز طی سخنانی در پاریس، اسلام را دینی توصیف کرد که امروزه در سراسر دنیا دچار بحران شده است.
امانوئل مکرون که در باره نگرانی مردم فرانسه از افزایش اسلامگرايی در این کشور سخنرانی می کرد، اسلامگرایان را "جدایی‌طلبان اسلامی" خواند که حامل یک ایدئولوژی مرگبار هستند.

رئیس جمهور فرانسه گفت: مصصم است که با هر فردی که از دین به عنوان اهرمی برای برپا کردن جوامع موازی در فرانسه استفاده کند به مقابله برخیزد و افزود: نه ساده لوحی، نه انگ... ما هرگز کسانی را که قوانین جمهوری فرانسه را زیر سئوال می‌برند تحمل نخواهیم کرد.

حدود ۱۰ درصد جمعیت فرانسه یعنی قریب به ۶ تا ۸ میلیون نفر را مسلمانان تشکیل می‌دهند.

قرار است مجلس فرانسه بزودی قانونی را درباره مخالفت با اسلامگرايی به تصویب برساند. این موضوع آنهم پس از حمله مجدد به نشریه شارلی ابدو اهمیت یافته و بیش از پیش این بحث را بر سر زبان‌ها آورده است.