-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ آبان ۶, سه‌شنبه

خطر قرنطینۀ مارشال دوستم در شیرپور یا توقیف گاه کابل


 ظرف روزهای پسین شایع شده است که مارشال دوستم به معاونت «سرقوماندانی اعلی» انتصاب شده و به کابل می آید. 
اگر چنین افواه شکل واقع به خود بگیرد، مارشال دوستم روی چه قرار وتضمین های ممکن به کابل خواهد آمد؟

کابل، یک «سرقوماندان اعلی» خود خوانده دارد به نام اشرف غنی که سیاست سلبی و حذفی اش در برابر مارشال دوستم اظهرمن الشمس و آخرالزمانی است. با توجه به شکست مذاکرات دوحه و بالا گرفتن کارزار تشکیل «حکومت مؤقت»، اشرف غنی و شرکاء، درقوطی انزوا افتاده اند. 

سوال این است که اشرف غنی روی شرایطی ممکن است مارشال دوستم را معاون جنگی خویش ( که بر سرکوب حتمی طالبان و تعارض با سیاست امریکا پافشاری دارد) انتصاب کند؟

سیاست غنی که با سیاست ناتو و امریکا همسو است، مگر یک شبه تغییر کرده که معاونت سرقوماندانی اعلی را به یک فرماندهی جنگ دیده یی بسپارد که از نظر وی ومتحدان جهانی، برهم زنندۀ محاسبات در دقایق نود به شمارآمده و به همین سبب، هنوز هم تحت پیگرد و مستوجب محاکمۀ سیاسی است؟

اشرف غنی، مأمور اجرایی سیاست امریکا درافغانستان است وهرگز جسارت چرخش به سوی ایران، ترکیه، روسیه و چین را به قیمت نادیده گرفتن پالیسی امریکا ندارد؛ خاطرتان جمع باشد.

این هم قابل تصور است که در رابطه به جایگاه سیاسی و نظامی مارشال دوستم دراوضاع پسا توافق دوحه بین خلیلزاد و طالبان، پویایی ها و آرایش هایی دگرگونه بین قدرت های منطقه ای در دست انجام است. 

مگر تجربۀ سی سال پسین به ما چه می گوید؟

تجربه می گوید که این آخرین فرصت برای قرنطینۀ سیاسی و نظامی دوستم در شیرپور یا توقیف گاه کابل خواهد بود. گزارش هایی نه چندان سری در دست است که حلقاتی از نخبه گان خائن، پیشاپیش درجال خلیلزاد دست و پا پیچانده اند.

 هرگاه مارشال دوستم این بار پا به قلعۀ ارگ نهاده و درمحضر حکومتی که عملاً نسخۀ نیمه شهری ائدیولوژی سیاسی طالبانی به شمار می رود؛ برای دفاع از «جمهوریت» تحت رهبری اشرف غنی، ( نه شورای مقاومت ملی) شعار جنگ با طالب بلند کند؛ گروه غنی از امریکا و طالبان روی گردانده، تسلیم هژمونی سیاسی و نظامی نیروهای ضد طالبان خواهد شد؟

خیالات خود را سنجش مندانه دستکاری کنید. با این توهم، به سوی یک قصاص تاریخی دیگر درحرکت هستید. از خدا می خواهم برداشت من، توهم باشد!