-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۲, سه‌شنبه

باروت اسلام در دستان مولوی متوکل

 وزیرخارجه طالبان گفته بود: ما مالکین کلتور و فرهنگ کشور خود هستیم!

از برگۀ فهیم رسا

گفته‌های وکیل‌احمد متوکل، وزیر خارجۀ حکومت طالبان دربارۀ تخریب تندیس‌های بودا ــــ کنفرانس خبری کاخ ستوری، وزارت خارجه:

«مجسمه‌ها بسیار مقاوم است و برای تخریب آن از باروت کار گرفته خواهد شد، زیرا در بعضی از قسمت‌های آن از سیخ و سمنت کار گرفته شده است که گویای ترمیم مجدد در گذشته می‌باشد. 

امکان دارد عده‌ای از مردم جهان از تخریب مجسمه‌ها خوشنود شوند و بعضی هم غمگین. ولی اصل مسأله در این‌جاست که باید ما به جهان این مسأله را بفهمانیم که آن‌چه با مسایل مذهبی ما در تضاد است ما آن‌ها را دور می‌سازیم. موضوع تخریب و از بین بردن مجسمه‌ها با مسایل بشری و سیاسی ارتباط ندارد.

ما مالکین کلتور و فرهنگ کشور خود هستیم. در افغانستان موزیم‌ها وجود دارد و آثار تاریخی‌ای که از جنگ‌های گذشته در امان مانده‌اند، محفوظ خواهد ماند.»