-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۴, دوشنبه

مذاکرات خون در دوحه

 پیوند مذاکرات دوحه با انتخابات امریکا پی آیندی خونبار دارد؛ چه جورآمد شود؛ چه نشود. اگر سیطرۀ طالب دست کم درروی کاغذ به نام یک توافق نامه اجباری شود، مردم ایستاده می شوند. از همین حالا به نظر می رسد که اوراق 12 برگی توافق طالبان با امریکا، برای طالبان یک طوق لعنت شده است و به حیث یک سند خیانت تاریخی ثبت خواهد شد.

برکناری غنی؛ اما پسآمد خطرناک دارد. تروریزم بسیار روحیه می گیرد و شکستن و مأیوس ساختن دو باره اش، وقت گیر و همراه با تاوان های مدهش است. همین مذاکرات دوحه در صورت بی اعتبارشدنش، امریکا را تحت فشارهای مضاعف تری از سوی دشمنان جهانی ومنطقه ای اش قرار خواهد داد. برفرض، انتخابات امریکا ازپروسه طبیعی اش خارج شده و حتی باعث یک تنش سراسری داخلی گردد، گریز ناگهانی قوای امریکایی به کمک پاکستان محتمل است.