-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۱۷, پنجشنبه

وظیفه سفارت ایران، صدور طلاق نامه است؟

شریعت، چوب مداخلۀ دایمی و بی استثنا در محرمات زنده گی شخصی و نفی کنندۀ قوانین مدنی است.  وزارت امور خارجۀ دانمارک، امروز چهارشنبه هفتم اکتبر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک را احضار کرد پس از آنکه اخباری دربارۀ دخالت و نقش سفارت ایران در طلاق های مذهبی در دانمارک منتشر شد.

همزمان با این احضار سفیر دانمارک، "جپ کوفود"، با انتشار بیانیه ای گفت : "تحت هیچ شرایطی نمی پذیریم که یک سفارتخانه در اموری مغایر با قوانین و ارزش های بنیادین دموکراتیک دانمارک دخالت کند."

به نوشتۀ جراید دانمارک شماری از زنان مسلمان ناچار به پذیرش طلاق نامه هایی شده اند که مطابق شرع تنظیم شده و یک شبکۀ تلویزیونی دانمارک نیز فاش کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کپنهاک در یک مورد از همین طلاق های مذهبی در سال ٢٠١٤ دست داشته است.

وزیر امور خارجۀ دانمارک در بیانیۀ خود تصریح کرده است که "این گونه نظارت های مذهبی که رسانه های دانمارک درباره شان صحبت کرده اند، هیچ جایگاه و منزلتی در این کشور ندارند."

"جپ کوفود" در بیانیۀ خود تصریح کرده است که "با جدیت تمام اخبار مربوط به تماس های سفارت ایران را با زنان ساکن دانمارک مورد توجه قرار داده است." در این تماس ها "سفارت جمهوری اسلامی ایران زنان را وادار می کند که طلاق نامه های خود را که بر اساس قوانین دانمارک تنظیم و صادر شده به تأئید شرع برسانند."