-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ مهر ۲۸, دوشنبه

کمپاین دکتر فضلی و خاطره شیخانی ناکام گردید

خاطره شیخانی درنقش کارگزار فضل فضلی در پنجشیر عمل می کند. به حواله اطلاع ارجاع شده، شواری مجاهدین و شورای علماء ولایت پنجشیر متوجه شده اند که خاطره شیخانی رئیس ریاست زنان درآن ولایت به حیث عامل پنهانی ارگ فعالیت دارد. خاطره شیخانی ارتباطی خاص دکترفضل فضلی است و قرار بود برای کمپاین «جمهوریت» مورد نظر ارگی ها، همایشی با شرکت زنان از 34 ولایت را ساماندهی کنند که با شکست مواجه شد. 

جالب این است که به طرح فضلی برای برپایی نمایش زنان، تنها خاطره شیخانی از پنجشیر وصفیه رئیس زنان درولایت کاپیسا که او نیز پنجشیر است؛ لبیک گفته و مابقی رئیس های زنان 32 ولایت از پذیرش آن شانه خالی کردند!

بهانه حاضر ساختن زنان این بود که بیایند در باره توزیع بورس های تحصیلی برای زنان، نظریه داده و فیصله صورت دهند. خاطره و صفیه درنقش مبشران ارگ به زنان دیکته می کردند که هرگاه از «جمهوریت» دفاع کنند، کمک های بیشتری دریافت خواهند کرد. اما اکثر زنان این ترفند ها را تحریم کردند.

درحالی که پنجشیر به عنوان ستاد دفاع از مدنیت دربرابر بدویت طالبی درحال قدآرایی دو باره است، شورای پنجشیر برای نظارت بر شبکه های رخنه انداز با حساسیت و مسوولیت عمل خواهند کرد. 

توسل ارگ به استفاده ابزاری اززنان درحالی صورت می گیرد که برنامه های پولساز به نام زنان، فقط برای رولاغنی و همکاسه های خارج نشین وی سرمایه ساز بوده و برای زنان هیچ کاری صورت نگرفته است.